Technologie

Bezpečnost, výpadky, zálohování, máte opravdu jistotu ?

Způsob výběru technologií je vždy výzvou. Hledáme individuálně ideální kompromis mezi cenou, kvalitou, bezpečností a podporou.

Vždy dle potřeb v daném prostředí. Soustředíme se na udržitelné platformy se známým životním cyklem. Nebojíme se nahradit technologii, které končí podpora nebo nalezneme jinou vhodnější. Nejsme jednostranně zaměření a dokážeme tak navrhnout kombinaci od různých dodavatelů.

Naším cílem je takový výběr, který má nejlepší možný přínos za co nejpříznivějších cenových podmínek a garantuje bezpečnost a kvalitní službu.

Zákazník má vždy představu o životním cyklu technologie a dokáže si tak snadno plánovat investice do obnovy technologií v čase.